Úvod

Vitajte na stránke Rímskokatolíckej farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Topoľčiankach

 

 

Škapuliarska púť v Topoľčiankach 2017

Ku Márií, ku milej Matičke…

 

 

Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčiankach pozýva všetkých veriacich na tohtoročnú 331. škapuliarsku púť, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 16. júla 2017.

 

PROGRAM

 

STREDA: 12. júla 2017

18:00 Sv. omša – celebruje vdp. Ivan Šulík, riaditeľ SSV

ŠTVRTOK: 13. júla 2017

18:00 Sv. omša – celebruje vdp. Mons. František Kapusňák, SF

PIATOK: 14. júla 2017

18:00 Sv. omša – celebruje Mons. Ján Pristač; kazateľ P. Elias Vella, OFM, Conv.

SOBOTA: 15. júla 2017

Od 15:00 hod. – Sviatosť zmierenia 

15:00 hod. – Sv. omša za nové kňazské a rehoľné povolania

16:30 hod. – Krížová cesta pre maďarských pútnikov

17:30 hod. – Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod Lipou)

18:00 hod. – V kostole sv. omša pre maďarských pútnikov – Celebruje vdp. Ladislav Hlédik, farár Plášťovce

19:00 hod. – Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod Lipou) 

20:00 hod. – Koncelebrovaná sv. omša na Kalvárií
Hlavný celebrant: J. Exc. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Po sv. omši – sviečková procesia do zámku, litánie, slávnostné eucharistické požehnanie z balkóna zámku; nasleduje mládežnícky program na Kalvárií

24:00 hod. – Sv. omša pre mládež na Kalvárií, celebrujú rodáci z Topoľčianok

 

NEDEĽA: 16. júl 2017

05:30 hod. – Sv. omša pre pútnikov v kaplnke v zámku

07:00 hod. – Sv. omša pre slovenských pútnikov v kostole, Celebruje vdp. Danniel Dian, šéfredaktor Duchovného pastiera

08:30 hod. – Sv. omša pre maďarských pútnikov v kostole, Celebruje P. František Karol Pati, Opraem, farár Dubník

09:30 hod. – Prijatie do Škapuliara (Pri kríži, pod lipou)

10:30 hod. – Slávnostná koncelebrovaná sv. omša na Kalvárií
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Obrad zverenia dievčat Panne Márií karmelskej na Kalvárií 

16:00 hod. – Hodinky ku Škapuliarskej Panne Márií v kostole

 

Pešia púť mládeže do Topoľčianok bude 15. – 16. júla 2017.